Stichting Lerend Leven

De Stichting Lerend Leven is formeel het bevoegd gezag van Basisschool De Ontdekkingsreis. Zij stelt zich ten doel het geven van algemeen bijzonder onderwijs, op basis van de holistische mensvisie.

In het College van bestuur is Wubbo Wever de bestuursvoorzitter. Stichting Lerend Leven is een langdurige samenwerking aangegaan met Wereldkidz, (Stichting voor openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland).