Schoolafspraken en CONSENT-methode ®

Op De Ontdekkingsreis hanteren we vier afspraken:

  1. Ik zorg goed voor mezelf.
  2. Ik ga respectvol met anderen om.
  3. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn handelen.
  4. Ik praat ruzies uit en ik rond ze af.

Ad 1: Wie goed voor zichzelf zorgt, zit lekker in zijn vel en heeft ruimte voor anderen.

Ad 2: We gaan respectvol met elkaar om. Dit gaat samen met een open houding ten opzichte van elkaar. We aanvaarden ieders eigenheid en vrijheid.

Ad 3: We stimuleren de bewustwording van de verantwoordelijkheid die iedereen draagt voor het eigen gedrag.

Ad 4: Conflicten lossen we op vanuit gelijkwaardigheid en verbondenheid.

 

CONSENT-methode ®

Bij de besluitvorming hanteren wij de CONSENT-methode ®.

De CONSENT-methode ® biedt een heldere structuur die zorgt voor:

  • Gelijkwaardig omdat ieders stem gehoord wordt en ieders bijdrage gewaardeerd wordt.
  • Verantwoordelijkheid omdat samenwerken niet vrijblijvend is, ieder draagt zijn of haar steentje bij.
  • Vrijheid omdat goede afstemming er voor zorgt dat een ieder zijn werk kan gaan doen.

De organisatiestructuur kan worden weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De basis van onze samenwerking is de driehoek school-kind-ouder. Het kind, de ouders en de begeleider vormen samen ‘een kring’. Ze komen regelmatig samen om de ontwikkeling of het welbevinden van het kind op school te bespreken.