Ons onderwijs

In het algemeen besteden we in de ochtend aandacht aan rekenen, lezen en spelling; ieder op zijn eigen niveau. In de middag komen op thematische wijze de zaakvakken aan de orde, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Ons taalonderwijs krijgt binnen het thematisch werken een plek en er is veel ruimte voor creatieve verwerkingen.

Er zijn geregeld excursies naar plekken die binnen het thema passen, bijvoorbeeld een bezoek aan de verloskundige (thema ‘het lichaam’), of aan kasteel Amerongen (thema ‘Middeleeuwen’). Soms komen (ervarings-)deskundigen een les geven op school, bijvoorbeeld de brandweer.

Het schoolteam wordt aangevuld met een aantal vaste experts op verschillende gebieden. Klaartje verzorgt de natuurbeleving en onderhoudt met de kinderen de moestuin. Gerlise verbreedt en verdiept de creatieve vakken en Boukje verzorgt programmeren. Vincent en Frank zijn er voor de muzikale ondersteuning en er is een vakspecialist bewegingsonderwijs.

De thema’s in 2017-2108 zijn:

Samen: In het thema samen onderzoeken wij hoe we het samen fijn hebben in de eigen klas en op school en waar dit door wordt beïnvloed. Bij de onderbouw gaat het vooral om de beleving in de eigen omgeving en richting de bovenbouw verplaatst dit zich naar de politiek in binnen en buitenland.

Wonen: Bij wonen leren we vooral wat de invloed is van de plek waar we wonen op het dagelijks leven. Onderwerpen die hierin aan de orde komen, zijn verschillende huizen, de aardrijkskundige ligging, het klimaat en cultuurverschillen

Techniek: Op verschillende niveaus ontdekken de kinderen dat techniek overal aanwezig is en ons dagelijks leven bepaalt. Onderzoeken en ontdekken staan in dit thema centraal.

Gezond: In dit thema wordt aandacht besteed aan consumentengedrag, waarbij de kinderen worden uitgedaagd om kritisch te kijken. Ook komen hier de verschillende functies van het lichaam aan de orde

Geschiedenis: Bij de geschiedenisthema’s komen de verschillende onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis aan bod, hierbij maken wij ook gebruik van de canon.