Klachtenprocedure

De Ontdekkingsreis neemt eventuele klachten serieus. In eerste instantie kun je naar de persoon gaan die het betreft. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je een andere leerkracht, de directeur of de intern begeleider benaderen om zo samen tot een oplossing te komen.

De Ontdekkingsreis heeft ook een externe vertrouwenspersoon: Yvonne Kamsma, 088 093 1888 , yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl.

De Ontdekkingsreis  is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS, Bezuidenhoutseweg 251-253, 2594 AM Den Haag, telefoon: 070-3315252). De formele klachtenprocedure ligt school ter inzage.