Doorstromen naar Middelbaar Onderwijs

Nadat kinderen hun basisschoolperiode bij ons hebben afgerond, zijn vele waardevolle gereedschappen ontwikkeld die in de maatschappij van vandaag en de toekomst noodzakelijk zijn:

  • Kinderen zijn gegroeid in hun zelfvertrouwen en hun zelfbewustzijn.
  • Ze hebben zicht op hun eigen manier van leren.
  • Ze hebben waardering voor zichzelf en de ander.
  • Ze kunnen helder communiceren en goed samenwerken.
  • Ze weten hoe ze aan de kennis kunnen komen die ze nodig hebben.
  • Ze kunnen en willen rekening houden met elkaar.
  • Ze weten wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken.
  • Ze zijn gemotiveerd en kennen hun kwaliteiten.
  • Ze kunnen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen geluk.
  • Ze kunnen constructief omgaan met conflicten.

Om richtlijnen te geven voor wat een leerling aan het einde van de basisschool moet kennen en kunnen, heeft het ministerie van OCW de kerndoelen basisonderwijs ontwikkeld. Ouders mogen verwachten dat hun kind aan het einde van de basisschool de kerndoelen bij de verschillende vakgebieden heeft behaald.

Naast deze cognitieve ontwikkeling heeft het kind ook op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied een ontwikkeling doorgemaakt. De ervaring is dat kinderen na De Ontdekkingsreis op de school van hun keuze komen en het daar goed doen. Ze vallen op door hun sociale houding in de groep en hun zelfstandigheid t.a.v. hun werk.

Scholen waar kinderen na De Ontdekkingsreis naar toe zijn gegaan zijn divers. Voorbeelden zijn UniC en het Stedelijk Gymnasium in Utrecht, Schoonoord, Beukenrode Onderwijs  en Revius Lyceum in Doorn, De Baander, Vathorst College en Corderius College in Amersfoort,  De Werkplaats in Bilthoven, het Openbaar Zeister Lyceum, Christelijk College, de Breul en Herman Jordan in Zeist en Leerhuis 9 Onderzoekend Leren Revius Wijk in Wijk bij Duurstede.