De MR

De Medezeggenschapsraad heeft een wettelijk toezichthoudende rol. Diverse stukken die door directie en/of bestuur worden geschreven moeten door de MR worden goedgekeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schoolgids en het vakantierooster.

De MR ondersteunt daarnaast de directie vanuit een rol als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Om de informatiestromen helder te houden kan de MR alleen ingaan op schriftelijke verzoeken. De MR komt zo vaak bij elkaar als nodig, maar minimaal 1x per twee maanden; de notulen van die vergaderingen worden bewaard in de MR-map op school.

  • Nelleke Groen, ouder,  – tot okt 2019
  • Erno Rorive, ouder, voorzitter – tot okt 2018
  • Mieke Visser, leerkracht, lid – tot okt 2018
  • Nelleke van Dalen, secretaris – tot mrt 2020

De jaarverslagen zijn voor ouders te vinden op Social Schools.