Holistische Mensvisie

De natuur is een van onze grote inspiratiebronnen. Door in de natuur te zijn, is het nu ervaarbaar, want de natuur leeft in het nu. In de natuur kunnen we de verbinding van alles met alles ervaren. Het weten dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is, vormt het uitgangspunt van de holisitische mensvisie.

Om in contact te blijven met jezelf, is innerlijke rust en stilte belangrijk. Zo wordt de stem van je eigen intuïtie hoorbaar. De holistische mensvisie heeft als basis van het leven de mens met zijn levensverhaal, waar ieder mens een eigen doel, taak en boodschap heeft en liefde het pad is. Daarom vormen vertrouwen in elkaar en het win-win denken de basis van samenwerken vanuit verbinding.

Wij gaan daarbij uit van het gezegde:

“Er zijn geen goede dingen, er zijn geen slechte dingen, er zijn alleen maar dingen”.